Wednesday, March 14, 2018

நல்லதா நாலு வார்த்தை.. 87

’எப்படியும் நீ சிந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும்,
ஏன் பெரிதாக சிந்திக்கக்கூடாது?’
- Donald Trump
('You have to think anyway, so why not think big?')' 

’நான் என்பது
நானும் என் சூழ்நிலைகளும்.’
- Jose Ortega y Gasset
('I am I plus my circumstances.') 

'உங்களைப் பற்றி மற்றவர்கள்
கொண்டிருக்கும் அபிப்பிராயம்
அவர்களின் பிரசினை,
உங்களுடையது அல்ல.'
- Elisabeth Kubler - Ross
('The opinion which other people have
of you is their problem, not yours.')
 

’அனைத்து விஷயங்களோடும்
பொறுமை காத்திடுங்கள், ஆனால்
ஆக முதலில் உங்களோடு!.’
- St. Francis de Sales
('Have patience with all things, but first of all with yourself.')
 

‘வாழ்க்கையை பெரிதாக ஏன்
எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும்,
ஒருநாளும் அதிலிருந்து
உயிரோடு வெளியேறமுடியாதுதானே?'
- Elbert Hubbard
('Do not take life too seriously.
You will never get out of it alive.')
 

'வாழ்வதென்பது
தான் தொலைந்து போனதாக
ஒருவன் உணர்வது.'
- Jose Ortega y Gasset 
('To live is to feel oneself lost.')
 

‘வானவில் மீது ஆதிவாசிக்குரிய
மதிப்பான உணர்வு நமக்கில்லை,
எப்படி உருவாகிறது அது என்பதறிவதால்!
கிடைத்திருக்கிற அளவு இழந்திருக்கிறோம்
விஷயத்தின் உள்ளே மூக்கை நுழைத்து.’
- Mark Twain
('We have not the reverent feeling for the rainbow that
the savage has, because we know how it is made.
We have lost as much as we gained by prying into that matter.')
 

'மறுத்துப் பேசாமல் புன்னகைக்கும் ஒரு
மனிதனை ஏற்கவைப்பது இயலாது.'
- Muriel Spark
('It is impossible to persuade a man who does 
not disagree, but smiles.')
 

'ஓநாய்கள் இரைதேட அஞ்சும் பாதைகளினூடும்
ஓர் வழி கண்டு கொள்ளும் காதல்.'
- Gordon Byron
('Love will find a way through paths where wolves fear to prey.') 

’ஊகிக்க முடிகிறதாகவே வாழ்க்கை இருந்தால்
அதன்பின் அது வாழ்க்கையாக இருக்காது;
அதில் சுவையும் இருக்காது.’
- Eleanor Roosevet
('If life were predictable it would cease to be life,
and be without flavour.')
 

'சந்தர்ப்பமும் முன்னேற்பாடும்
சந்திக்கும் நேரமே அதிர்ஷ்டம்.'
- Pierre Trudeau
('Luck, that's when preparation and opportunity meet.') 

><><><><

Tuesday, March 13, 2018

அவள் - (கவிதைகள்)

461
அடம் பிடிக்கிறது தென்றல்,
நான்தான் இருப்பேன் உன்
மணப்பெண் தோழியாக என்று.
><><

462
தண்மையைப் பொழிவதில்
மழை என்றால்
அன்பைப் பொழிவதில் நீ.
><><

463.
காதல் என்றால்
நிஜத்தில் என்னவென்று எனக்குக்
கற்றுத்தர வந்தவள்.
><><

464
உன்னைப் பார்க்கவோ
விண்ணைவிட்டு
மண்ணிற்கு வந்தது மழை?
><><

465.
மனதில் பட்டிமன்றம்.
வென்றது ’நீ’யா
’உன் அன்பா’?
><><

466
சந்திரனில் போல
எடையிற்று மிதக்கும்
மந்திரம் புரிந்தாய்
என் மீது.
><><

467
வினோதமும் நூதனமுமாக நீ
வியப்பும் தவிப்புமாக நான்.
><><

468
உள்ளம் தொடாது
ஒரு தடவையும் போனதில்லை
உந்தன் புன்னகை.
><><

469
இருபத்து மூன்றை
நீ எடுத்துக் கொண்டு விட
மீதம் ஒரு மணியில் 
நாளைத் தள்ளுகிறேன்.
><><

470
இன்னும் அடங்கவில்லை பிரமிப்பு
நிஜமாகவே என் எதிரில்
நிற்பது நீதானா?
><><